Mechaniczne oczyszczanie wstępne

Ta grupa wyrobów obejmuje urządzenia do usuwania zgrubnych, nierozpuszczalnych zanieczyszczeń ze ścieków dopływających do oczyszczalni albo stacji uzdatniania wody do potrzeb technologicznych.

Automatyczne kraty hakowe samoczyszczące - SCC

. SČČ są uniwersalnym separatorem substancji nierozpuszczalnych ze ścieków komunalnych i przemysłowych. Ich działanie polega na ciągłym, powolnym ruchu taśmy filtrującej bez końca, która wyciąga z przepływającej wody unoszone substancje pływające i dostarcza je do urządzeń współpracujących (LSP, ŠD, kontener). Zaletą SČČ jest zjawisko samooczyszczania elementów filtrujących taśmy, bogate wyposażenie dodatkowe (szczotka obrotowa, ocieplenie, odchylane kraty, wysyp, podpory itp.) oraz możliwość zastosowania zarówno do głębokich i szerokich kanałów, jak i studzienek pompowych i kanalizacyjnych o małej przestrzeni do zabudowy.

Dane techniczne
Przepływ Q: 5 ÷ 1700 l.s-1 (6120m3h-1)
Szerokość kanału B: 350 ÷ 2000 mm
Głębokość kanału H: 450 ÷ 8000 mm
Szczelina e: 1, 3, 6, 10, 15 mm
Pobór mocy: 0,12 ÷ 0,75 kW
Ogrzewanie: 0,80 ÷ 2,8 kW, 230 V / 50 Hz
Pochylenie ramy: α 60, 70, 75, 80, 85, 90°
Inne wielkości na zamówienie klienta.
. . .
Ulotka Fotogaleria Referencje

Automatyczne kraty hakowe samoczyszczące zgrubne - SCC-H, SCC-HG

. Jest to nowy wyrób wywodzący się od kraty SCC. Taśma filtrująca składa się ze wzmocnionych elementów plastikowych, które umożliwiają dobór szczeliny filtrującej w zakresie 20 do 100 mm ze stopniowaniem co 10 mm. Charakteryzuje je wysoka żywotność i niezawodność pracy. Są one instalowane za piaskownikiem w części wlotowej oczyszczalni i wychwytuja większe zanieczyszczenia, zwykle przed kratami SCC (SCC-G).


Dane techniczne
Przepływ: Q up to 5000 l.s-1
Szerokość kanału B: 500 ÷ 2000 mm
Głębokość kanału H: 600 ÷ 7000 mm
Szczelina e: 20 ÷ 100 mm (at 5 mm)
Pobór mocy: 0,18 ÷ 1,5 kW, 400 V / 50 Hz
Ogrzewanie: 0,80 ÷ 2,8 kW, 230 V / 50 Hz
Pochylenie ramy: α 60 ÷ 90°
Inne wielkości na zamówienie klienta.
. . .
Ulotka Fotogaleria Referencje

Samooczyszczająca krata ze zintegrowaną prasą - SCCLS

. SČČLS jest kompaktowym urządzeniem składającym się z dwóch wypróbowanych wyrobów: samooczyszczającej kraty i małej prasy do skratek. Zapewnia wychwytywanie, wybieranie, częściowe płukanie i prasowanie skratek. Jest przeznaczona dla małych oczyszczalni projektowanych dla potrzeb do 1000 obywateli statystycznych przy szerokości kanału 400, 500 i 600 mm i głębokościach zgodnych z potrzebami.

Dane techniczne
Przepływ: Q 0 ÷ 100 l.s-1
Maksymalna ilość skratek: 1,5 m3.h-1
Średnica ślimaka: 200 mm
Woda do płukania: 0,8 l.s-1 przy 0,5 MPa - okresowo
Całkowity pobór mocy
napędów:
1,8 kW, 400 V / 50 Hz
Całkowity pobór mocy
podgrzewania:
500 ÷ 800 W, 230 V / 50 Hz
Inne wielkości na zamówienie klienta.
. . .
Ulotka Fotogaleria Referencje

Kraty ręcznie - CR

. Krata oczyszczana ręcznie jest kratą, która wbudowana do kanału otwartego stanowi przeszkodę dla pływających i unoszonych stałych zanieczyszczeń. Osady wyłapane na kracie usuwa się ręcznie. Kraty ČR znajdują zastosowanie w oczyszczalniach ścieków, gdzie umieszcza się je w kanałach obiegowych i odciążających oraz przed automatycznymi kratami o małym prześwicie.


Dane techniczne
Szerokość kanału: B 400 ÷ 2000 mm
Głębokość kanału: H 500 ÷ 3000 mm
Szczelina: e 15, 20, 30, 60, 100 mm
Pochylenie krat: α 35 ÷ 60°
Inne wielkości na zamówienie klienta.
. . .
Ulotka Fotogaleria Referencje

Kraty mechaniczne dokładne - SCJ

. Kraty mechaniczne dokładne są przeznaczone do wychwytywania unoszonych przez wodę drobnych cząsteczek substancji nie rozpuszczonych na sicie kraty i transportowania za pomocą szczotki poruszającej się od dna do krawędzi sita oraz wygarniania do koryta (przenośnik, kontener). Stosowane są w stacjach uzdatniania wody, w ciepłowniach i elektrowniach do czyszczenia wody ze zbiorników wodnych i rzek, jako drugi stopień oczyszczania.


Dane techniczne
Szerokość kanału: B 500 ÷ 3000 mm
Głębokość kanału: H 500 ÷ 9000 mm
Wysokość zrzutu: Vo dla kontenera
Szczelina: e 0,75 ÷ 10 mm
Poziomu wody: h 500 ÷ 5000 mm
Pochylenie ramy: α 75°
Pobór mocy: 0,18 - 1,5 kW / 400 V / 50 Hz
Ogrzewanie: 420 - 2000 W / 230 V / 50 Hz
Spadek ciśnienia: h zależy od e
Materiał: a) stal nierdzewna + plastikowy
b) połączenie z ocynkowanej stali węglowej
i stal nierdzewna + plastikowy
Inne wielkości na zamówienie klienta.
. . .
Ulotka Fotogaleria Referencje

Automatyczne sita skratkowe cylindryczne - SVS

. Automatyczne sito skratkowe cylindryczne jest urządzeniem do ciągłego oddzielania grubszych nierozpuszczalnych substancji ze ścieków o różnym rodzaju, które są pompowane przez sito. Segment filtrujący sita cylindrycznego jest wyposażony w otwory o różnym kształcie (okrągłe, podłużne) i jest czyszczony obracającymi się szczotkami.


Dane techniczne
Przepływ: Q 0,5 ÷ 20 l.s-1
Wielkość otworów sita: 1,2 ÷ 5, 8 mm
Pobory mocy szczotki: 0,18 kW / 380V (400V) / 50Hz
Środowisko pracy: a) wewnętrzne
b) zewnętrzne w temperaturze - 20 do + 50 °C
z układem grzejnym o mocy 0,4 do 0,7 kW / 230V / 50 Hz
Inne wielkości na zamówienie klienta.
. . .
Ulotka Fotogaleria Referencje

Automatyczne sita skratkowe cylindryczne ze zintegrowaną prasą - SVSLS

. Automatyczne sito skratkowe cylindryczne ze zintegrowaną prasą jest urządzeniem do ciągłego oddzielania grubszych nierozpuszczalnych substancji ze ścieków o różnym rodzaju, które są pompowane przez sito. Segment filtrujący sita cylindrycznego jest wyposażony w otwory o różnym kształcie (okrągłe, podłużne) i jest czyszczony obracającymi się szczotkami do zintegrowaną prasą.¨
Dane techniczne
Przepływ: Q 0,5 ÷ 20 l.s-1
Wielkość otworów sita: 1,2 ÷ 5, 8 mm
Pobory mocy szczotki: 0,18 kW / 400 V / 50 Hz
Pobory mocy prasą: 0,37 kW, 400 V / 50 Hz
Screening reduction: ~ 50 %
Środowisko pracy: a) wewnętrzne
b) zewnętrzne w temperaturze - 20 do + 50 °C
z układem grzejnym o mocy 0,4 do 0,7 kW/ 230V/ 50 Hz
Inne wielkości na zamówienie klienta.
. . .
Ulotka Fotogaleria Referencje

Zintegrowane oczyszczanie zgrubne - IHP

. Zintegrowane oczyszczanie zgrubne zawiera zespół urządzeń umieszczonych w zbiorniku ze stali nierdzewnej, z którym tworzy jedną funkcjonalną całość i zapewnia usuwanie skratek oraz piasku ze ścieków. Znajduje zastosowanie w oczyszczalniach ścieków, gdzie zastępuje poszczególne, niezależnie zainstalowane urządzenia, takie jak: krata, prasa do skratek, piaskownik, separator piasku i ewentualnie separator tłuszczu.Dane techniczne
Przepływ Q: 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 l.s-1
Dodatkowa woda
do płukania skratek:
0,8 l.s-1 przy 0,5 MPa okresowo
Szczelina kraty: 3 - 6 mm  
Pobory mocy: kraty samooczyszczające - SCC 0,12 ÷ 0,25kW; 400V
  prasą do skratek - LSP 1,5 kW, 400 V
  zawory elektromagnetyczne 2 x 34VA; 230 V
  separator i przenośnik ślimakowy 2 x 1,1 kW, 400 V
  separacja tłuszczów 0,18 kW, 230 V
  odprowadzanie tłuszczów 0,55 kW, 400 V
  podgrzewanie 3,5 ÷ 6 kW; 230 V
Środowisko pracy: wewnętrzne w budynku
  zewnętrzne do -20 °C z podgrzewaniem
Cykl roboczy: szafka elektryczno - steriwnicza umożliwia
zaprogramowanie okresu i czasu pracy
poszczególnych urządzeń
Wymiary: L = 4800 ÷ 9100, B = 550 ÷ 1000,
  V = 3200 ÷ 4000 mm zależnie od wielkości urządzeń
Material: przeważnie stal nierdzewna, tworzywa
Inne wielkości na zamówienie klienta.
. . .
Ulotka Fotogaleria Referencje

Zintegrowane oczyszczanie zgrubne w wersji średniej, ekonomicznej - IHPES

. Bardziej oszczędna wersja IHP składająca się z samooczyszczającej się kraty SČČ, prasy ślimakowej do osadów z płukaniem (LSP) i separatora piasków (SP).


Dane techniczne
Przepływ: Q 10, 15, 20, 25 l.s-1
Szczelina kraty:: e 3 or 6 mm
Stopień odwodnienia: ~ 50 %
Pobory mocy: 1,6 ÷ 2,5 kW, 400 V / 50 Hz
Zawory elektromagnetyczne:
1x 6/4" + 2x 3/4"
1x 60 VA, 2x 30 VA
Ogrzewanie: 3 ÷ 5 kW / 230 V
Dodatkowa woda do
płukania skratek
3 ÷ 5 l.s-1, 0,3 ÷ 0,6 MPa
2,5 ÷ 6 m3.h-1
Woda pro prasą: 0,8 l.s-1 okresowo (5 min/hr)
Środowisko pracy: wewnętrzne - w budynku
  zewnętrzne - do -20°C z podgrzewaniem
Inne wielkości na zamówienie klienta.
. . .
Ulotka Fotogaleria Referencje

Zintegrowane oczyszczanie zgrubne w wersji EKONOMY - IHPE

. Zintegrowane oczyszczanie zgrubne w wersji EKONOMY jest kombinacją oczyszczanego sita walcowego (SVS) z separatorem piasku (SP) i jest oszczędnym i prostym urządzeniem do oddzielania piasku ze ścieków w większości pompowanych na sito. Jest przeznaczone do małych oczyszczalni ścieków o charakterze przemysłowym o przepływie do 20l/sek. (800 m3 dziennie).
Dane techniczne
Przepływ: Q 5, 7, 10 l.s-1
Dodatkowa woda do płukania skratek 1 l.s-1; 0,3 MPa okresowo
(tylko na żądanie):
Wielkość otworów sita: 3, 5 mm
Cykl roboczy: SP regulacja cyklu
Pobory mocy: SVS - 0,18 kW/ 400 V/ 50 Hz
  SP ślimak - 0,75 kW/ 400 V/ 50 Hz
  zawora elektromagnetyczna (na żądanie) - 34 VA/ 230 V
  podgrzewanie(na żądanie) - 2100 W/ 220 V
Środowisko pracy: wewnętrzne - w budynku
  zewnętrzne - do -20°C z podgrzewaniem
Material: stal nierdzewna
Inne wielkości na zamówienie klienta.
. . .
Ulotka Fotogaleria Referencje
POWRÓT NA GÓRĘ